ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ LOCATOR

Τοποθέτηση των locator από το γιατρό
Κινητή οδοντοστοιχία επί εμφυτευμάτων
image-145216-IMG-1.jpg?1432029244646
(locators επί του εκμαγείου εργασίας)
image-145218-IMG-2.jpg?1432029273502
(η εργασία ενισχύεται με μεταλλικό σκελετό)
image-145219-IMG-3.jpg?1432029319524
(κάτω όψη της εργασίας)
image-145220-IMG-4.jpg?1432029347626
(η εργασία τελειωμένη, πριν την παράδοση στο γιατρό)
(τα locator τοποθετούνται στο στόμα του ασθενή από το γιατρό)
Οδοντοστοιχίες που χρησιμοποιήθηκαν: Acrylux plus
Οδοντοτεχνικό Εργαστήριο, Αλέξανδρος Μαυρής & Άννα Μαρία Νικόλη, Χαραλάμπους 4, Τ.Κ. 85100, Ρόδος 
Τηλ.: 22410 22149, 22410 30788, Κιν.: 6944 956 058, 6944 640 507, E-mail: mndentalab@gmail.com